реклама
Място за реклама
реклама

Предложи сайт за разрешаване

Ако смятате, че даден сайт е често посещаван, а няма нужда да му бъде проверявано съдържанието за наличие на лоши думи, защото е с доказана репутация, моля, пратете ни го, за да го добавим към списъка на разрешените сайтове. Child Defender директно разрешава посещенията на сайтове от този списък. Ще включим сайта в следващите версии на базата данни.

Въведи адрес на сайт: