реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Винаги
1
Винаги ще помня, че макар и "анонимно" интернет общуването носи и рискове, от които трябва да се предпазя;
2
Винаги ще помня, че зад всеки прякор стои истински човек, който не винаги е такъв, за какъвто се представя;
3
Винаги ще поискам помощ от родителите си или от полицията по повод каквито и да било мои страхове в интернет общуването без да се притеснявам;
4
Винаги ще се отнасям с другите така, както бих искал те да се държат с мене, като никога няма да се срамувам от поведението си;
5
Винаги ще осигурявам достъп на родителите си до личните ми файлове и кореспонденция - това е заради моята сигурност и тяхното спокойствие;
6
Винаги ще пазя в тайна адресите и данните на моите близки и приятели и няма да препращам писма до многобройни адресати;
7
Винаги ще пазя в тайна паролите си дори и от най-близките си приятели и ще ги сменям периодично, а достъп ще давам само на родителите си;
8
Винаги ще отказвам приемането на съобщения, файлове или снимки от непознати;
9
Винаги ще използвам домашния компютър съобразно правилата и условията определени от родителите ми;
10
Винаги ще помогна на приятел, които има затруднения свързани с интернет общуването казвайки за това на родителите си или специализираните органи.

Източник: http://www.safetyinternet.org/