реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Свали брошурата в удобен за четене и разпечатване PDF формат.


Правата на детето в Интернет

Имам право да се чувствам и да бъда в безопасност, докато сърфирам.

Имам право да проучвам, изучавам и да се забавлявам в Интернет с всички добри неща, предназначени за деца.

Имам право да не споделям с никого лична информация.

Имам право да не бъда притесняван или закачан от други.

Имам право да не чета и отговарям на имейли и съобщения от непознати или хора, на които не вярвам.

Имам право да не попълвам Уеб формуляри и да не отговарям на въпроси, на които попадна в Интернет.

Имам право винаги при нужда да търся помощ от родител или възрастен.

Имам право да сигнализирам за всеки, който се държи странно или задава странни въпроси.

Имам право да не се чувствам виновен, ако неподходящи неща изкачат на компютърния ми екран.

Имам право да искам от другите да ме уважават и зачитат в Интернет.

Имам право да се чувствам и да бъда в безопасност, докато сърфирам.

www.ICRA.org | Преведено и адаптирано от фондация "Делфин".