реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Докладвай грешка

Моля, опишете възможно най-подробно за грешката - кой вариант на програмата използвате (пълният или съкратеният) кога се е получила грешката (дали след натискане на някой бутон или при друг случай), има ли съобщение за грешка и какво то гласи, програмата затвори ли се след грешката, Windows показа ли някаква информация за случилото се и т.н. Благодарим предварително за това, че помагате да усъвършенстваме Child Defender. По-сложните програми винаги съдържат грешки. Ние ще направин всичко по силите си да ги сведем до минимум. Когато излиза нова версия на програмата, инсталирайте си я. Така ще бъдете актуални и максимално защитени.