реклама
Място за реклама
реклама

Проверка на съдържанието

Ако исканата Уеб станица не е в "бения" или "черните" списъци, се търси в потребителските списъци. После се извлича нейното съдържание и преди да се покаже на детето, се проверява за наличие на самооценка (rating label). Ако има такъв етикет, страницата се разрешава или забранява на базата на потребителските преференции. Ако пак програмата не е в състояние да прецени дали трябва да забрани страницата, то нейното съдържание се проверява за наличието на "лоши" думи и фраци. В момента Child Defender работи с един списък със забранени думи:

ИмеОбяснениеБрой
"badwordst"Думи и фрази, за наличието на които се проверява съдържанието на Уеб станиците 435
Проверете дали дадена дума/фраза е в списъка със забранени думи
Дума или фраза:

Въведете URL адрес на Уеб страница, за да видите дали Child Defender ще я забрани при проверка на съдържанието й.
URL адрес: