реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Предложи сайт за забраняване

За да можем да поддържаме актуален списък на най-често посещаваните порно сайтове се нуждаем от вашата помощ. Предложете сайт, който смятате е децата ни не трябва да посещават. Ще го включим в следващите версии на базата данни. Сайтовете от списъка на забранените ще бъдат автоматично блокирани от Child Defender.

Въведи адрес на сайт: