реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Предложи дума/фраза за забраняване

Child Defender поддържа списък на нецензурни думи, които не трябва да присъстват в съдържанието на сайта, за да се разреши достъп до него. Програмата разпознава думи написани на кирилица също. Ще включим думата в следващите версии на базата данни.

Въведи дума или фраза: