реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Предложи разширение/подобрение на програмата

Тази програма е разработена за вас, родители. Моля бъдете активни и споделете с нас какво не харесвате в Child Defender, как смятате може да се оправи, какви нови разширения на програмата да добавим в следващите версии. Изказвайте мнения и за инсталационната програма, и за ChildDef tool. Не докладвайте за наличие на грешки тук. Има отделен линк.

Ваш имейл: