реклама
Място за реклама
реклама

Договор за ползване

Тези Правила за Употреба се отнасят до Child Defender софтуер (включващ всички програми от инсталационния пакет) и до Уеб сайтът на програмата, които за краткост тук са наречени „Услуги” или „Child Defender Услуги”. Използвайки която и да е от Услугите, Вие се съгласявате с правилата и условията посочени по-долу. Услугите са НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНИ. Услугите не могат да бъдат продавани по каквато и да е причина.

Трябва да сте най-малко 18 годишен, за да се съгласите с условията по този Договор и да инсталирате Услугите.
АКО СТЕ МЕЖДУ 14 И 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК ТРЯБВА ДА СВАЛИ И/ИЛИ ИНСТАЛИРА CHILD DEFENDER ЗА ВАС. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ДЕЦА ПОД 14 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Е НАПЪЛНО ЗАБРАНЕНО.

CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ САМО НА „КАКТО СА” БАЗА. НЯМА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗЕНИ, ПИСМЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЧЕ CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ ЩЕ БЛОКИРАТ ВСИЧКОТО НЕЖЕЛАНО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ С ДРУГИ ДУМИ ФУНКЦИОНИРАТ КАКТО ВИЕ БИХТЕ ЖЕЛАЛИ. ФОНДАЦИЯ ДЕЛФИН НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕИЗПОЛЗВАНЕТО НА CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ САМО НА „КАКТО Е” И „КОГАТО ДОСТЪПНА” БАЗА. ФОНДАЦИЯ ДЕЛФИН ПИСМЕНО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПИСМЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩИ СЕ ДО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ НА ЗАГЛАВИЕ, ТЪРГОВСКО ИМЕ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. ФОНДАЦИЯ ДЕЛФИН НЕ ПРЕДСТАВЯ И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ ЩЕ ЗАДОВОЛЯТ ВАШИТЕ НУЖДИ, ЧЕ CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕКЪСВАНЕ, СИГУРНИ, АКТУАЛИЗИРАНИ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ (BUGS), ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАВРЕМЕННИ, ПОЛЕЗНИ ИЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА НА ТЯХ, ИЛИ ЧЕ КАЧЕСТВОТО НА КАКВИТО И ДА Е ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА CHILD DEFENDER УСЛУГИТЕ ЩЕ ЗАДОВОЛЯТ ВАШИТЕ НУЖДИ.

Информация за дейностите на конкретен човек, получена чрез използването на Child Defender Услугите не може да бъде използвана за цели, носещи вреда на човека. Тази информация не може да бъде споделяна с други.

Предмет на правилата на този Договор, Фондация Делфин предоставя лично, не изключително, не прехвърлящо се право на ползване на Child Defender Услугите на всеки компютър, на който Вие сте основен потребител. Не може да се договарят или прехвърлят тези права или Услугите. Всеки опит да се договарят или прехвърлят правата, задълженията и отговорностите по този Договор са невалидни. Фондация Делфин запазва правото да прекрати и/или промени този Договор по всяко време по каквато и да е причина без предварително да се задължава да оповести потребителите. Отговорност на потребителя е да проверява от време на време за поправки по този Договор от Уеб страницата на продукта.

Разпространение на продукта е разрешено като се спазват следните условия:
1. Пълният пакет трябва да бъде разпространяван;
2. Уеб страницата на продукта, където може да бъде намерена последната му версия, трябва да бъде спомената;
3. Продуктът не може да бъде продаван, той е напълно безплатен.

Последна поправка:
12.10.2007 г.