реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Поръчай CD

Фондация Делфин е отпечатала и периодично ще отпечатва още CDта с програмата, записана на тях. Не разполагаме с много средства, затова може и да не успеем да ви пратим заявката. От сайта Child Defender ще е винаги достъпна. Моля, дайте ни информация за себе си, колко бройки искате, защо са ви нужни (за институция или часно ползване).

Ваш имейл: