реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Никога
1
Никога няма да предоставям каквато и да било информация за себе си или семейството ми - име, адрес, телефон, училище, месторабота на родителите ми;
2
Никога няма да осъществявам срещи с мои "интернет" познати, без да съм уведомил за това родителите си;
3
Никога няма да изпращам или предоставям свои снимки без изричното одобрение на родителите ми;
4
Никога няма да попълвам въпросници или формуляри посочвайки истинските си данни - ако се налага, винаги ще разчитам на помощ от родителите си;
5
Никога няма да ползвам сам кредитна карта за пазаруване - своя или чужда; ако се налага, ще потърся помощ от родителите си;
6
Никога няма да се регистрирам в сайтове или форуми, които изискват заплащане без родителско одобрение;
7
Никога няма да отговарям на писма или покани, които ме карат да се чуствам неудобно или ме обиждат и плашат;
8
Никога няма да давам достъп на когото и да е до домашния ми компютър, както и няма да инсталирам програми без родителско разрешение;
9
Никога няма да се притеснявам да поискам помощ или съвет от родители или учители;
10
Никога няма да посещавам страници с указания, че са неподходящи за възрастта ми;
11
Никога няма да забравям, че горните правила служат единствено и само за моята безопасност и семейното спокойствие.

Източник: http://www.safetyinternet.org/