реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Новини

Публикувана на: 02.03.2009 г.

Версия 2.1.0 позволява Child Defender да работи без ограничения под Windows Vista и Internet Explorer, когато е включен Protected Mode. Има значителни изменения в комуникацията между отделните компоненти на приложението. Това доведе до по-бърз анализ на Уеб станиците, което означава по-малко време за чакане да се отворят. Има подобрения в системата за записване на посетените сайтове.