реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Новини

Публикувана на: 01.02.2009 г.

Версия "две" на програмата съдържа редица подобрения. Механизмът за филтриране на съдържанието е оптимизиран. Дава се опция на потребителите да изберат дали искат проверка на съдържанието на сайта или само на URL адреса. Всеки потребител на Windows вече може да конфигурира Child Defender според своите нужди. Препоръчително е родителят да създаде специален не-административен "user account" за своето дете и да конфигурира Child Defender се стартира автоматично за този account. Друга полезна новост във версия "две" на програмата е възможността родителят да определя в кои часове от седмицата детето може да ползва компютъра. Новата версия позволява потребителите да блокират достъпа, както до Task Manager, така и до Regedit (програмата за редактиране на Windows регистъра).