реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Новини

Нова статия

Публикувана на: 21.09.2010 г.

В статията от в. Капитал "Една трета от насилието сред децата е в кибер пространството" става ясно, че кибертормозът е много реална и голяма опастност за вашите деца. Прочетете цялата статия в секцията за родители.