реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Правила за безопасност в Интернет

Проблемите пред родителите и институциите в съвременното общество, относно безопасността на децата в интернет добива все по-остра форма. Все по-видими и реални за обществото са рисковете, които пребиваването на децата в он-лайн пространството крият - докато използват различни социални програми и приложения (например facebook.com, ICQ, yahoomasenger, abv chat, google mail, skype, sladur.bg, sibir.bg….;).

В последните години не са малко усилията на правителствени и неправителствени организации в тази насока. Европейските институции финансират специални програми за безопасност в интернет, транснационални компании като Майкрософт, Firefox, google и други създават специални подобрения и приложения към популярните си бразузери и програми, които да улеснят родителският контрол и същевременно повишат сигурността на децата-потребители в интернет.

Опасностите и рисковете за детето са много и не бива да бъдат подценявани, а да се третират не по-различно от ежедневните рискове, с които се сблъскваме всеки ден – на улицата, на път за училище, в градинките и т.н. Пространството на глобалната мрежа е дори по-опасно от гледна точка на това, че там анонимността е правило, а не изключение, че там родителското наблюдение е много по-слабо, отколкото „навън”. За това употребата на програмата Child Defender е повече от необходима.

Създаването на програмата Child Defender е собствен български принос с доказани резултати и положителни ефекти по отношение на безопасността на децата в интернет. Child Defender е едно доказателство, че действията в посока закрилата на детето от опасностите в интернет тук в България е в много голяма степен навременна и адекватна.

Програмата Child Defender е разработена с множество опции, които предоставят достатъчно надеждни мерки: поддържа се списък на забранени сайтове, филтрира се съдържанието на сайтовете и се отказва достъп до тях, ако съдържат думи от списъка на забранените думи, блокира се достъп до избрани от родителя програми, настройват се часови зони, в които Интернет е недостъпен и/или компютърът се изключва автоматично. Child Defender осигурява и механизъм за запис на дейностите извършвани от детето чрез следене и запис на посетените сайтове, чрез логване на информация за стартираните програми и чрез заснемане на Десктопа на всеки 15 минути.

Програмата се стартира, изключва и деинсталира само след въвеждане на парола. Работи под Windows 2000, Windows 2003, Windows XP. Child Defender е пригоден и тестван за повечето от популярните браузъри.

Създателите на програмата от фондация „Делфин”, препоръчват с оглед безопасността на децата, не само използването на програмата, а преди всичко създаването на устойчива и навременна подготовка и възпитание на детето за употребата на интернет. Става въпрос за не много на брой, прости правила, спазването, на които от страна на детето да създаде още един, не просто софтуерен, а психологически и поведенчески филтър на поведението на детето в интернет.

Опитът и изследванията на фондация „Делфин” спомогнаха за създаването на този лесен и разбираем и за родителите, и за децата наръчник за опасните и вредни поведения и практики при използването на интернет и комуникацията в интернет:

Правила на поведение в интернет – за деца и родители:

Да бъдат възприети от родителите и спазвани от децата

Правило първо: Контактите с непознати са забранени!

Екипът, изготвил правилата достига до крайното заключение, че всякакъв вид условност и препоръки за внимание при контакт с непознат, само да „видя какво иска” или нещо друго само открехват възможността за осъществяване на реален контакт с хора, имащи престъпни намерения. Ясно е, че е много малка вероятността непознат да търси контакт с дете просто така и това трябва да се знае. Нашият съвет е категоричност на отказа за контакт с непознат потребител, оторизация за приятелство с непознат потребител и т.н. КАТЕГОРИЧНО "НЕ" НА ОТГОВОРИ НА НЕПОЗНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!

Нашият съвет за пълно ограничаване на каквато и да е комуникация с непознат потребител прави безсмислено често споменаваното, в този смисъл напълно резонно правило за отказ на предложение за среща с някой, с когото детето се е запознало в интернет, осъществило е контакт и т.н.

Смятаме, че ако детето се научи на категоричен и своевременен отказ да комуникира с непознати в интернет много от последващите рискове и от там популярни съвети за преодоляване и справяне стават ненужни.

Принципът на категоричен отказ е особено важен, защото от самото му неспазване, рисковете за детето да неизброими – от риска да се сподели не премерена лична информация, да се разкрие собствената самоличност до това да се приеме среща с непознат. За нас, няма вариант родител да одобри такава среща. В този смисъл забраната за срещи с „не/познати” от интернет е повече от тотална. Нещо повече, ние препоръчваме да се отреже всякаква възможност за какъвто и да е контакт с потребител, непознат за детето. Още веднъж препоръчваме родителите да се въздържат от всякаква условност и възможност за заобикаляне на това правило.

Правило второ: Забрана за достъп и видимост на личната информация.

Никаква лична информация, телефони, адреси не бива да присъстват в профили, общи информации и т.н. Забраната е никога да не се споделя по какъвто и да е начин, включително и чрез форми за регистрация, оторизация и т.н. лична информация и данни за детето или семейството.

Правило трето: Никакви снимки в интернет със свободен достъп на видимост.

Създателите на настоящия анализ съзнават, че е много популярно и разпространено обменянето на снимки и клипчета, затова препоръката ни не е тотална забрана на снимките, не само защото ще бъде предизвикан естествен отпор и несъгласие от страна на детето. В този случай препоръката е по-скоро към родителите, които да следят за нивото на поверителност на албумите, качени в глобалната мрежа.

Допълнение към настоящето правило е разбира се и вниманието относно съдържанието на самите снимки. Не бива да съдържат снимки на детето дори в случайни или напълно невинни ситуации, но в които има макар и минимална разголеност. При никакви обстоятелства не бива да се качват в Интернет снимки, на детето или дори бебето, които са и минимално разголени. Препоръчваме също и да се следи от снимките да не може да се направи извод за материално положение, социален статус или местожителство, адрес и т.н. Съдържанието на снимките трябва да бъде щателно преценявано преди да попаднат в интернет дори и в режим на ограничен достъп.

Правило четвърто: Споделяй и сигнализирай!!!

Ясно е, че технологично съществува възможност детето да получи съобщение или имейл, който да прочете по една или друга причина – например, смятайки, че е от приятел или т.н. Натъквайки се на обидно, заплашващо, опасно, вредно или неприлично съдържание, детето може да се шокира или уплаши и да не сподели. Съветваме ви, да подготвите детето си, че е възможно да попадне на такива странни съобщения, също и че не бива да се плаши от тях, а смело да разкаже на родителите си или ако е достатъчно голямо само да сигнализира за полученото съобщение. Важно е, да научите детето, че не бива да се плаши, защото децата се шокират лесно и така стават лесна мишена и могат да бъдат принудени да направят едно или друго нещо или опасявайки се от видяното съдържание да не смеят да разкажат. Това би довело до опасен омагьосан кръг и е много важно детето да бъде подготвено.

Не на последно място активността на родителите при сигнализирането довежда до реални постижения и спомага нещата да се подобряват по отношение на безопасността и ограничаването на вредното съдържание, за което се борим всички ние.

Правило пето: Не отваряй имейли от непознат адрес и никога не отговаряй на такива писма.

Опасност има не само от разпространение на вируси, но и от измами – например уведомителни писма, че печелиш лотария, че ако кликнеш на някой посочен сайт, ще си например милионния посетител и ще спечелиш награда и т.н. Това са измами и отново най-добре е да уведомиш родителите си.

Тези клопки, доказват, че опасностите в интернет са не само от порнографско естество, не са малко опасностите от измами или незаконното сдобиване с лична информация.

Правило шесто: Не се регистрирай на възраст, която не отговаря на истината!

Някои сайтове с оглед глобалната тенденция за защита на децата въвеждат в полетата си за регистрация изискване за минимална възраст. Това изискване е свързано с нивата на достъп и сигурност на конкретния потребител – например, ако е под 18 години, никой неоторизиран да не може да му изпрати съобщение. Тези правила не са маловажни и заобикалянето им е недопустимо.

Никога не лъжи за възрастта си.

Анализираните от нас правила и идеите ни за съществуването на такива са резултат от множеството ни изследвания и наблюдения в областта на безопасността на детето в интернет. Съзнателно не включваме съвети детето да не се включва в онлайн игри, обещаващи печалба, да не взима за истина всичко казано в чатове и други такива места за комуникация, защото спазването на нашите генерални шест правила би изключило възможността детето да попадне в такава ситуация. Т.е. когато детето никога не комуникира и отказва достъп на непознати потребители, не би следвало да има възможност да влезе в разговор с непознато лице и така да влезе в действие съветът да внимава, защото може да бъде излъгано. Разбира се нашите правила са пожелателни и винаги в рамките на родителския контрол.

Родителят е този, който определя правилата за ползване на интернет от детето, той е не просто неговият легален представител от гледна точка на закона, но и човекът, който познава неговите индивидуални качества и способности и оттам най-добре знае и би следвало да прецени до каква информация да има достъп детето и какво следва да е забранено. Той съобразява и фактори като възраст, социални умения и т.н, които са от значение за начина на комуникация на детето в интернет.

В заключение, фондация „Делфин” препоръчва преди всичко адекватна намеса и ако е възможно приятелско участие на родителите в дейностите на детето, споделяне на неговите интереси в мрежата. От там би се стигнало да най-удобното и полезно използване на програмата Child Defender с всичките нейни опции и възможности – например не само да ограничи достъпа до вредно съдържание в интернет, но и достъпа до компютъра, до определени програми – например игри, до определени файлове и директории, в определени часове – например със забранен достъп нощем и т.н.

Родителите сами най-добре могат да преценят нуждата от допълнителни или специални защити или тяхното ниво при ползването на интернет от техните деца. Екипът на фондация „Делфин” като създатели на Child Defender можем само да дадем препоръките за най-правилното и полезно ползване на защитен продукт, какъвто е в същността си програмата Child Defender.