реклама
Място за реклама
реклама

Провери своите знания

Когато видиш в Интернет нещо необичайно или смущаващо, какво смяташ за най-правилно?

Верен отговор!

Винаги търсете съвета на своите родители. Не сте виновни, ако попаднете случайно на неприлични неща в Интернет. Споделете с родителите си и заедно сигнализирайте за случая на нужните места.

Следващ въпрос