реклама
Място за реклама
реклама

Провери своите знания

Един приятел ще ми помага с настройките на компютъра.

Верен отговор!

Задължително трябва да поискаш предварително разрешение от родителите си. Приятелят ти ще има неограничен достъп до информацията, съхранена в компютъра.

Следващ въпрос