реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Провери своите знания

Един приятел ще ми помага с настройките на компютъра.

Верен отговор!

Задължително трябва да поискаш предварително разрешение от родителите си. Приятелят ти ще има неограничен достъп до информацията, съхранена в компютъра.

Следващ въпрос