реклама
Място за реклама
реклама

Провери своите знания

Един приятел те моли да му покажеш как да сменя паролите на личните си файлове и други подобни за Интернет. Как ще постъпиш?

Верен отговор!

Не е хубаво да знаеш чужди пароли. Това само може да те въвлече в неприятности. Може да се окаже, че твоят приятел сменя паролите без разрешение на своите родители или пък сменя паролата на имейл, който въобще не е негов. Нека потърси за съвет своите родители.

Следващ въпрос