реклама
Място за реклама
реклама

Провери своите знания

Всичките ти приятели имат регистрация на сайт, който обаче е платен. Какво ще направиш?

Верен отговор!

Не ползвай кредитната карта на родителите си без тяхното изрично позволение. Първо, това си е направо все едно да вземеш от портмонето им, без да питаш. А и второ, разплащане през Интернет е рисково и може някой хакер да открадне номера на картата.

Следващ въпрос