реклама
Място за реклама
реклама

Провери своите знания

Имаш изпратена снимка, но адресът, от който е пратена не е в имейл листата ти. Какво е правилно?

Верен отговор!

Най-вероятно снимката съдържа вирус. Като се опиташ да я отвориш, вирусът ще се стартира и ще инсталира процес на компютъра ти. После може да следи за въвеждане на пароли, Интернет банкиране и т.н., да събере поверителната информация и да я препрати на създателите си.

Следващ въпрос