реклама
Място за реклама
реклама

Провери своите знания

Регистрираш се на нов сайт и попълваш регистрационна форма, в която има поле адрес: град, улица, етаж, телефон, които полета са задължителни. Как е правилно?

Верен отговор!

Не трябва да се предоставят лични данни на никого. Създателите на сайта може да са престъпници или педофили, които да използват данните ти, за да ти навредят. Нямай респект към сайтовете – те не са институция; ако те карат да въведеш данни, имаш пълно право да откажеш. Говори с родителите си. Заедно ще решите, кое е най-правилно. Ако те счетат, че може да се доверите на сайта, ще продължите заедно с регистрацията.

Следващ въпрос