реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Провери своите знания

Знаеш много начини как да защитиш с парола лични файлове и потребителски акаунти, според теб, как е най-правилно:

Верен отговор!

Изкушаващо е да мислиш, че не е необходимо твоите родители да знаят паролите ти. Те ти мислят само доброто, а и нали нямаш какво да криеш от тях. Нека знаят паролите ти и имат възможност да прегледат профилите ти. Със своя опит могат да видят заплаха за теб, която ти не виждаш.

Следващ въпрос