реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Провери своите знания

Намерих една страница, на която има индекс, че е за над 16 годишни.

Верен отговор!

Целта на този индекс е да те предпази от съдържанието на сайта, което не е за деца на твоята възраст. Не трябва да отваряш такъв сайт. Не изпитвай любопитство, няма нищо интересно, просто скучни неща за възрастни, които още не разбираш.

Следващ въпрос