реклама
Място за реклама
реклама

Провери своите знания

Един приятел от форума, с който вече се знаем, предлага да се видим. Как е правилно?

Верен отговор!

Срещите с познат от Интернет са много рискови. Знаеш ли какво споделят твоите връстници: всяко четвърто дете, което се е видяло с познат от Интернет, признава, че човекът се е оказал доста по-възрастен. Наистина ли знаеш с кой си уреждаш среща? Разкажи на своите родители и ги заведи на срещата. Кажи на приятеля си, че ще ги водиш и го помоли и той да доведе своите родители.

Следващ въпрос