реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Социалните мрежи и опасностите за децата

Социалните мрежи в Интернет и сайтовете за запознанства са изключително популярни сред младите хора и децата. В тях младите прекарват много часове. За това е необходимо отделяне на специално внимание към тази категория сайтове с оглед сигурността на детето. Добре известен факт е, че в подобни сайтове педофили търсят близост с деца. Фондация „Делфин”, чрез паралелен анализ на най-популярните сайтове за запознанства в България, съпоставени със световните социални мрежи като Facebook.com и hi5.com, идентифицира недостатъците на българските сайтове по отношение на сигурността на децата.

След провеждането на анкета сред младите хора в България, следните сайтове за запознанства бяха откроени като особено популярни и бяха съответно включени в анкетата: impulse.bg; gepime.com; aha.bg; sibir.bg; elmaz.com; mucunki.com. Основно проучени бяха Facebook.com, myspace.com и hi5.com, за да се установи какви са практиките за безопасност на децата. Представители на тези сайтове, заедно с други 15, подписаха договореност с Европейската комисия за увеличаване на безопасността на малолетните. Следните основни принципи се наблюдават при всички тези сайтове:

  • Предоставянето на лесен за използване и достатъчно ясно видим бутон „Подай сигнал”, чрез който потребителите да могат да сигнализират за неподобаващи известия или действия на друг потребител само чрез едно кликване на мишката.
  • Ограничаването на видимостта на пълните онлайн профили и контакт листи на потребители, които са се регистрирали като малолетни (под 18 г.). По този начин хора с лоши намерения е по-трудно да се свържат с децата.
  • Не позволяването на търсачките на самия сайт и на Интернет търсачките (като google.com) да включват в резултатите си профили на лица под 18 г.
  • Наличието на опции за ограничаване на видимостта на различни елементи от профила на потребителите (като лична информация, качени снимки, лични съобщения и т.н.). Важно е да се позволява само приятели да виждат информацията, а потребителят сам да определя кои да са приятелите му.

Българските Уеб сайтове за запознанства, разгледани в проучването на фондация „Делфин”, не спазват нито един или само някои от изложените основни принципи. Уточнение трябва да се направи, че проучването е от 2008 г. и нещата се променят бързо (надяваме се в правилната посока). Почти всички сайтове са поставили бутон „Подай сигнал”, някои на по-видно и удобно място от други. Проблемът е, че сигналът не винаги се подава към администраторите на сайта, а към Българската гореща линия за безопасен интернет (htt://www.web112.net). Доста по-сериозно е положението с ограничаване на видимостта на профилите на потребители под 18 г. Някои от разгледаните сайтове в проучването дори нямат концепция за невидим профил. Първоначалните настройки са едни и същи за деца под 18 г. и за останалите потребители. Всички сайтове позволяват профилите на деца под 18 г. да бъдат откривани чрез търсачките на сайта. Дори не регистрирани потребители имат възможност за преглед на профилите. Някои от сайтовете не показват пълните профили, но се извежда снимка, град, години и друго. Това позволява на педофили с лоши помисли да могат да съберат информация за деца, без да се налага да предоставят каквито и да е данни за себе си. В повечето сайтове опциите за видимост на отделните елементи на профила не са достатъчни. Като пример, няма възможност за прикриване на годините или на част от адреса (града). Всички сайтове изискват въвеждане на годините при регистрация, което е добре, но позволяват промяна на годините след това. Така детето може лесно да елиминира ограниченията (ако има въобще такива) чрез промяна на данните за своята възраст. Сайтовете не позволяват регистрация на малолетни (под 13-14 г.). gepime.com не позволява регистрация на деца под 18 г. Фондация „Делфин” счита, че това е неправилно, тъй като детето ще излъже за своята възраст, за да успее да се регистрира. По-добър вариант е, регистрацията да се позволи, но да има големи ограничения на профила.

След проведения паралелен анализ се набелязаха необходимите стъпки за подобряване на сигурността на децата в българските социални мрежи и сайтове за запознанства.