реклама
Място за реклама
реклама
Покажете на обществото, че се грижите за сигурността на нашите деца.
РЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК!
Така ни помагате да поддържаме и подобряваме програмата.

Снимки на работния прозорец на Child Defender

1. Общи настройки и статистика на Уеб сайт филтъра2. Потребителски списъци - за сайтове за забрана и за сайтове за директен достъп3. Черни списъци - вградените в програмата списъци, съдържащи над 2 милиона сайта4. URL проверка - на базата на шаблони се забранява достъп до Уеб сайтове

5. Съдържание - при липса на данни за сайта, неговото съдържание се проверява за неподходящи думи

6. Защитна стена - можете от програмата да забраните достъпа до определени портове и услуги

7. Контрол на програмите - забранете детето да играе игри или използва чат програми в определени часове

8. Общи настройки - на видимостта на програмата, на работата на Windows и т.н.

9. Подай сигнал - ако сте попаднали на сайт, съдържащ вредно или незаконно съдържание, подайте сигнал

10. Лог информация - проверете кои сайтове детето ви е посещавало и кои програми е използвало